Wizyty
Dziś: 5Wszystkie: 437

Nasza oferta

 

Oferujemy następujące usługi:


Usługi finansowo- księgowe:

·         prowadzenie ksiąg rachunkowych,

·         prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

·         ryczałt ewidencyjny,

·         prowadzenie ewidencji środków trwałych,

·         prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,

·         sporządzanie i dostarczanie deklaracji podatkowych i urzędowych,

·         ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego,

·         sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów,

·         rozliczenia roczne.

 

 

Obsługa kadrowo- płacowa:

·         sporządzanie list płac,

·         sporządzanie umów o pracę,

·         prowadzenie kartotek pracowniczych,

·         prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,

·         sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń oraz deklaracji ZUS w formie elektronicznej (Płatnik),

·         informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach,

·         sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników.

 

Rejestracja i likwidacja firm:

·         osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

·         osoby prawne

·         jednostki nie posiadające osobowości prawnej (spółki jawne itp.)


Sporządzanie wniosków kredytowych.

Porady i konsultacje.