Wizyty
Dziś: 9Wszystkie: 441

Usługi Księgowe

Usługi finansowo- księgowe:

·         prowadzenie ksiąg rachunkowych,

·         prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

·         ryczałt ewidencyjny,

·         prowadzenie ewidencji środków trwałych,

·         prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,

·         sporządzanie i dostarczanie deklaracji podatkowych i urzędowych,

·         ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego,

·         sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów,

·         rozliczenia roczne.